صحبت های موثر آقای اصغری
برای تماشای ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
قبل
بعد
سال ۱۴۰۰
60
نمایش عروسکی
68
سلام
67
حضور مسئولین در مجموعه شکوه دانش
60
نمایشی بسیار زیبا
71
صحبت های موثر آقای اصغری قبل از شروع سال تحصیلی
صحبت های رئیس آموزش پرورش بابلسر در روز اول سال تحصیلی