پیام تبرک موسس محترم به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید

فرزندم سلام

سلامی به زیبایی خدا و به وسعت تمامی خلقت و به تعداد قطرات آب و به تعداد  ذرات اتم. اگر بخواهی اشتیاق بی کران دست ها و چشم هایت را به تاثیر وا می دارد و تو می توانی در مسیر تکامل، جهانی را متحول کنی و به اقیانوس آرزوها و ایده هایت دست یابی. پس غبار از تن گرم تابستانی ات بگیر و در فصلی نو و برخلاف درختان که برگهایشان را می ریزند، تو شکوفا شو و عطر دل انگیز دفتر و مدادت را روی لبخند نازکی که بر خاطراتم نقش بسته است بپاش. 

فرزندم

خوب می دانم که آینده از آن توست که خوب می اندیشی، خوب تحمل می کنی و خوب اقدام میکنی. پس بدان که هرچه بخواهی همان خواهی شد. 

به امید آن روز 

سبد خرید