باورهای ما

به نام خالق هستی
خداوند با خلقت انسان تلاش و کوشش را نیز وجود انسان قرار داده است ، تلاش بدون وقفه تا زمانی که در حیات است و با قرار دادن این خصلت در نهاد انسان مسئولیت های اجتماعی نیز براو مرتب است هر فردی به فراخور توان، اعتبار اجتماعی و قدرتی که خداوند سرشت او نهاده است، در مقابل اطرافیان خود مسئول است.

ما در مقابل جوامع پیرامون خود مسئولیت داریم تا با ایجاد فرصت‌های فرهنگی، اجتماعی اقتصادی در هدایت و راهنمایی و کمک به انسانهای پیرامون خود اقدام نمایم.
لذا هر کدام ازما به فراخور توانایی خود باید مسئولیت‌پذیر باشیم.

 

جامعه ایرانی با وجود تاریخ دیرین و پر افتخار ، هر چند که با فراز و فرودهای فراونی همراه بوده است امروز در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته است لذا با همه ی شرایط سخت در حال گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن است ، رشد و نمو علوم در جامعه فرهنگی و تفوق فرهنگی با انتشار علوم نظری و فنی ، تکنولوژیک و اقتصادی موید این باور است که آنچه ما را در این عرصه پرشتاب تر خواهد کرد ایجاد تشکل های آموزشی ،اقتصادی و توسعه گر است به هر میزان این تشکل ها و بنگاههای چند پازلی زنجیره وار تر حرفه ای تر و تخصصی تر باشد همچون شتاب‌دهنده‌ها مارا سریعتر به سرمنزل مقصود خواهد رساندخیلی‌ اوقات فکر میکنیم کسی که بیشترین سر و صدا را ایجاد می‌کند همانی است که برنده مسابقه است اما در واقع اینگونه نیست و به صورت آهسته و پیوسته با غلبه بر هیجان های زودگذر می توان به خواسته های آموزشی مان جامعه عمل بپوشانیم.

 

اصول و باورهای پیش دبستانی و دبستان
باور بنیادین ما در مدارس شکوه دانش در نظر گرفتن توانمندی‌های منحصر به فرد کودکان است که با تکیه بر اصول و برنامه هایی که توسط کادر آموزشی متخصص طراحی گشته فرصت رشد و شکوفایی پیدا می‌کند از بنیادی‌ترین این موضوع می توان به موارد زیر اشاره کرد
۱- استدلالی بودن باورهای اعتقادی و اخلاقی
۲- برنامه‌ریزی برای رشد شناختی عاطفی، اجتماعی و جسمانی دانش آموزان
۳- به رسمیت شناختن تفاوت‌های فردی دانش آموزان
۴- جلوگیری از ایجاد فضای رقابتی ناسالم در مدرسه
۵- در نظر گرفتن تلاش و پشتکار به عنوان مهمترین عامل یادگیری
۶- استفاده از ارزشیابی به عنوان ابزاری برای بهبود سطح یادگیری
۷- ایفای نقش تسهیل‌گر آموزشی توسط معلم
۸- در یک جمله دانش آموزان در مدرسه شکوه دانش زندگی میکنند

نه اینکه فقط آموزش ببینند برای زندگی
یعنی همراه آموزش زندگی می‌کنند.

 

 

مشکلات اصلی آموزش و پرورش

کیفیت و انعطاف ناپذیری محتوا و متدهای آموزشی نادیده انگاشتن خلاقیت و نظم و مسئولیت‌پذیری و انجام فعالیت‌های گروهی فقر اقتصادی و عدم تقبل هزینه‌های بالای آموزشی دانش آموزان توسط والدین و تاثیرات سوء آن بر آموزش فرزندان عدم تعهد والدین جهت آموزش کودکانه رده های سنی ۶ تا ۱۰ سال به مدارس ابتدایی به واسطه ضعیف قوانین آموزشی کشور در نتیجه فقدان هماهنگی میان آموزش و بازار کار ایجاد وقفه در کیفیت آموزش و
روش ها و تجهیزات داخلی به واسطه اعمال تغییرات سریع جهانی در زمینه توسعه علمی از جمله مشکلات و موانع اصلی در مقطع دبستان می باشد

 

 

سیاست‌ها استراتژی‌ها و اولویت های مقطع آموزش ابتدایی

اصلاح و تغییر ساختار نظام آموزشی ملی مطابق با نیازهای جامعه و توسعه توجه به قوانین و برقراری همکاری های گروهی تعهد مشارکت در موضوعات سیاسی اجتماعی توجه به موضوع سلامت روانی کودکان برقراری هماهنگی میان سیاست های فرهنگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی از جمله سیاست‌های مقطع دبستان است

 

اهداف مقطع آموزش ابتدایی

برقراری فضای مناسب آموزشی جهت پرورش استعدادها و خلاقیت های دانش آموزان بهبود قدرت بدنی و جسمانی آموزش خواندن و نوشتن محاسبه برقراری معاشرت اجتماعی و سایر اعضای اجتماعی و آموزش مسائل بهداشت فردی و گروهی از مهمترین اهداف مقطع دبستان می باشد.